Qui som i Que fem

icono twitter icono facebook

Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc - La Torrassa


¿Qué és una Associació de Veïns/es?


Una organització, independent, al marge de qualsevol govern, no partidària, però això no vol dir que no sigui política. Les associacions de veïns, sorgeixen de la voluntat lliure i democrática dels propis veïns/es dels barris, pobles i ciutats.

Sense ànim de lucre, la junta directiva i els socis/es, actúan amb carácter voluntari. Els seus objectius són la emancipació i el progrés dels barris. No són matalàs ni son colchón ni coartada de cap poder o administració. La seva missió és treballar, reivindicar i exigir millores a favor de les persones dels barris.

Formada per dones i homes dels barris, en igualtat de condicions i oportunitats conformen les associacions.

Que busca solucions, treballant plegats, mai de manera aïllada. Les persones que están al capdavant de les associacions, assumeixen la tasca de treballar en equip per resoldre els problemes del seu barri.

De qualitat, no n’hi ha prou en plantejar solucions, han de ser solucions de qualitat i respetuoses amb el desenvolupament harmònic i sostenible de la resta del barri o ciutat.

Al costat dels problemes col·lectius, les associacions de veïns no plantegen reivindicacions per gust, aquestes venen originades pels problemes i carències de carácter general que pateixen i recolzen la majoria dels veïns/es.

Que actúa formulant reivindicacions, reclamant drets de qualitat de vida, estiguin o no emparats per la llei.

De participació, és un tret fonamental de les associacions, en tot el procés d’elaboració, seguiment i evaluació de resultats.

De caràcter Solidari, que afavoreix el desenvolupament humà i millora els drets dels ciutadans/es. Avançar dia a dia per aconseguir un barri millor, incidint en els mecanismos que asegurin una qualitat de vida per a la majoría, consolidant criteris jurídics i ideològics, que impulsin l’estat del benestar. El concepte de progés ha de ser una guía que orienti les reivindicacions de les Associacions de Veïns.

Traient temps d’altres ocupacions, a les Associacions de Veïns, no es va perque no tinguis res més a fer. Està clar que ningú hi va a patir, però les persones que hi participen, ho fan perque els hi resulta una tasca gratificant. A l’Associació, et diverteixes, et formes, aprens, participes, ofereixes el millor de tú mateix i reps el mateix dels altres. Les persones que participen a les associacions, són persones amb capacitat d’organitzar-se i organitzar, i no els hi preocupa treure’s temps de lleure, per dedicar-lo a tasques de la entitat.

Lluitant per la autoorganització de la societat promovent activitats culturals, educatives, urbanístiques, de salut…..totes elles per construir un barri més digne i solidari.


Acció Social


Tradicionalment, les associacions de veïns/es, han tingut funcions més de caire urbanístic, però el coneixement de les diferents realitats del teixit social que conforma el districte, juntament amb els informes elaborats des de les administracions, han originat una sensibilització de les juntes més dirigida als temes socials. Els resultats d’aquestes experiències ens fan mantenir la necessitat de crèixer en aquesta direcció i donar-li a la inserció laboral més dotació técnica i pressupostària. Tots els programes que hem desenvolupat en el Projecte Social de l’Associació de Veïns de Collblanc la Torrassa, han tingut una organització interna molt lligada a la propia filosofía metodológica de les entitats que hi formen part.

En aquest sentit, comptem amb la direcció d’un grup professional qualificat, una responsable de l’Area Social i dos insertors laborals. Les tasques d’aquestes figures, han estat fonamentalment de coordinació i supervisió, així com la realització de tasques especifiques que requereixen de la seva experiencia profesional. No obstant això, el projecte no hagués estat possible, sense la participació de l’equip de voluntaris/es, format per les persones que aporten el seu temps i disposició pel desenvolupament del projecte. El projecte l’Hospitalet, treballa en diferents àmbits socials:

Junta aavv collblanc-la torrassa
  1. 1. Treball social, relacionat amb l’àmbit de la inserció laboral, i Taller de Informática Básica

  2. 2. Botiga i Vestidor Solidaris

D’altra banda , degut a l’augment de la demanda dels serveis que hem mencionat anteriorment i l’arribada de nous veïns/es de diferents païssos, s’han posat en marxa, projectes que inclouen la multiculturalitat, el desenvolupament de projectes locals i la dinamització comunitària: Programa de bones accions.

Incidim en aspectos de sensibilització, així com de caire formatiu valorats com necessitats bàsiques:

  1. 1. Mediació comunitària

  2. 2. Taller de Informática