Logo aavv veins collblanc-la torrassa

Actualitat


Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc - La Torrassa


MUTUALITAT VEINAL SINERA

Tal y como ya os informamos en nuestro anterior correo, hemos puesto en marcha la posibilidad, para las familias que así lo deseen, de celebrar los servicios que lamentablemente no pudieron ser prestados en su día por las empresas funerarias.

Hemos informado a cada familia a través de una carta al domicilio de la póliza.

Os comunicamos nuestro horario de verano de atención al público será:

  • Del 1 de julio hasta el 11 de setiembre (De 10h a 14h de lunes a viernes).

Mantendremos nuestra presencia física en la oficina los meses de julio y setiembre. Durante el mes de agosto atenderemos exclusivamente vía teléfono o correo electrónico.

También os agradeceríamos que nos informarais de si vuestra asociación de vecinos está abierta y el horario. Y, en caso contrario, cuál creéis que será la fecha probable de apertura.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier tema y os deseamos mucha salud para todos.

Cordialmente,

Emilio Rodriguez Velarde

Departament d’administració

Mutualitat Veïnal SINERA, MPS.

Web: www.sinera.cat

Telèfon: 93 268 91 30Reunió A.A.V.V.Collblanc-La Torrassa i els Mossos d'esquadra


Tricentenari dels Mossos d'Esquadra


Reunió AA.VV Collblanc La Torrassa i els Mossos d'esquadra

Unitat


Oficina de Relacions amb la Comunitat i Grup de Proximitat

Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa
Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa

11 de Febrero de 2021


Reunión de los Mossos d’Esquadra de la Oficina de Relaciones con la Comunidad y Grupo de Proximidad de L’Hospitalet de Llobregat con la Asociación de vecinos de Collblanc-La Torrassa.

Temas significativos que afectan a la convivencia y seguridad del barrio:

  • Uso indiscriminado de patinetes eléctricos y bicicletas, sin cumplir las ordenanzas municipales establecidas para su circulación en la via pública: aceras, calles peatonales, contradirección, etc.

  • Reuniones de vecinos en locales, viviendas, plazas y demás espacios abiertos sin respetar el numero máximo de asistentes ni el horario autorizado, con ingesta de cualquier tipo de bebidas y con música a un volumen excesivo.

Los Mossos nos han indicado que todas estas circunstancias deben denunciarse, tanto a la Guardia Urbana como a ellos. En el supuesto de no saber que cuerpo es competente para la denuncia, utilitzar el 112, manifestando los hechos y las circunstancias, para que puedan derivarlo al cuerpo correspondiente.

11 de Febrer de 2021


Reunió de Mossos d’Esquadra de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat i Grup de Proximitat de L’Hospitalet de Llobregat amb l’Associació de Veïns de Collblanc-La Torrassa.

Temes significatius que afecten la convivència i seguretat del barri:

  • Ús indiscriminat de patinets elèctrics i bicicletes, sense complir les ordenances municipals establertes per la circulació a la via pública: ceres, carrers de vianants, contra direcció, etc.

  • Reunions de veïns a locals, habitatges, places i altres espais oberts, sense respectar el nombre màxim d'assistents ni l'horari autoritzat, amb ingesta de qualsevol mena de begudes i música a un volum excessiu.

Els Mossos ens indiquen que totes aquestes circumstàncies s'han de denunciar, tant a Guàrdia Urbana com a ells. En el supòsit de no saber quin cos és competent per la denúncia, fer servir el 112, manifestant els fets, perquè puguin derivar-ho al cos corresponent.


Asamblea Ordinària - La Torrassa amb la Regidora del Districte II Hospitalet del Llobregat

Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa

NECESSITATS AL BARRI COLLBLANC - LA TORRASSA 2019


Reunió A.A.V.V.Collblanc - La Torrassa amb la Regidora del Districte II Hospitalet del Llobregat

Reunión con Regidora del Distrito II AAVV collblanc torrassa Reunión con Regidora del Distrito II AAVV collblanc torrassa Reunión con Regidora del Distrito II AAVV collblanc torrassa

Reunió A.A.V.V.Collblanc - La Torrassa amb la Entitat Barris X Viure

Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa Reunió-A.V.V.Collblanc_La-Torrassa

COM POTS ACTUAR PER PROTEGIR EL TEU HABITATGE?

ALERTES QUE INDIQUEN QUE EL TEU CONTRACTE POT ESTAR EN PERILL


MOBIKE

La solució de mobilitat urbana intel·ligent més àmplia del món, que s'utilitza per a 30 milions de trajectes cada dia en més de 200 ciutats.

Reunion aavv collblanc la torrassa Mobike

Reunió A.A.V.V.Collblanc - La Torrassa / Mobike


CAMPANYA RECOLLIDA D´ALIMENTS

Recollida de aliments aavv collblanc

ET VOLS QUEDAR AL BARRI? DEFENSA´L

marea-pensionista-aavv-collblanc

ESTABLIMENTS TURÍSTICS, GENTRIFICACIÓ I MOLÉSTIES


L'esclat de la bombolla inmobiliaria ha provocat una reorientació dels negocis de voltors especuladors que van veure en els pisos turistics una mina d'or. Els pisos turístics, hotels, hostals, apart-hotels, etc., produeixen gentrificació (expulsant als veïns) i causant múltiples molésties al veïnat.


USOS DE L´ESPAI PUBLIC- TERRASSES


Alguns espais públics de la ciurar estan sent orientats i/o monopolitzats per a ús turistic, dificultant la mobilitat i els usos veïnals i comunitaris dels mateixos.
Denúncia les terrasses que no s'ubiquin en l´espai que els pertoca, moltes vegades amplien l´aforament i/o l'espai destinat.


PRECARIETAT LABORAL


La faula dels beneficis económics que aporta el turisme està sent repetida constantment pels medis de comunicació que pregonen allò dictat des dels lobbies turístics, transformant aquest sector en un monocultiu del tot estractiu.
Dificilment aquests beneficis arriben a disribuir-se sino que es queden en les butxaques d'aquest mateixos grups de pressió i la precarietat s'esten entre la gent que treballa en aquest sector.


INFRAESTRUCTURES-PRIORITAT ELITISTA


Les inversions en aquest sector q es realitzen darrerament acosumen a anar destinades a grans infraestructures de viatges de llarg recorregut i/o turistic. Ho veiem en la xarxa de trens d´alta velocitat priorizada molt per sobre de la millora o en el manteniment dels serveis de rodalies.

PESO DEL ALQUILER SEGÚN EL PAIS


Hogares que gastan más del 40% de los ingresos en el alquiler e la vivienda en 2016

peso-del-alquiler