Carta al soci

icono twitter icono facebook

Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc - La TorrassaEstimats socis/ies:


Comencem una nova etapa en la que els veïns i veïnes segueixen dipositant la seva confiança en nosaltres per seguir reivindicant millores pel nostre barri i les persones que hi viuen.Treballarem plegats per resoldre problemes i aconseguir aquestes millores fent del nostre barri un bon lloc per viure amb seguretat i benestar.

Per la meva part, en la nova etapa com a President, seguiré coordinant el projecte social “SUPORT A LES FAMILIES DEL BARRI” i desenvolupant el Pla de Treball elaborat d’acord amb les necessitats detectades al barri.

President de la AAVV Collblanc la Torrassa

President de la AAVV Collblanc la Torrassa

OBJECTIUS:

Agrupar els veïns i veïnes del districte, i representar els seus interessos, actuant per aconseguir les millores de la vida comunitària de la zona i la ciutat.

Ser el solc específic de canalització de les reivindicacions comunitàries dels socis i sòcies, veïns i veïnes.

Promoure i desenvolupar projectes d'acció social de la mateixa entitat i/o en conveni amb altres agents i administracions públiques.PROJECTES:


Projecte d'acció social: SUPORT A LES FAMÍLIES DEL BARRI

Vestidor solidari - Campanya de reis- Suport TIC per a la recerca de feina

Aula / taller d'informàtica bàsica.

Punt d'informació i suport a la dona.

Projecte d’activitats i accions comunitàries:

 • Treball en xarxa amb les entitats del barri.

 • Caga Tió, Sant Jordi, Castanyada, Festa Major i Festa de la Diversitat, Campanya de Reis.

 • Participació al Consell de Ciutat i Consell de Districte.

 • Atenció a les demandes i reivindicacions dels veïns i veïnes del barri: Civisme, seguretat, neteja, patrimoni, refugi climàtic..

JOFRE E. ROJAS
PresidentAssemblea General de la Asociació de Veïns i Veïnes de Collblanc la Torrassa


23 de Maig de 2023


Assemblea General de la Asociació de Veïns i Veïnes de Collblanc la Torrassa
Assemblea General de la Asociació de Veïns i Veïnes de Collblanc la Torrassa
Assemblea General de la Asociació de Veïns i Veïnes de Collblanc la Torrassa
Assemblea General de la Asociació de Veïns i Veïnes de Collblanc la Torrassa

CARTA AL SOCI:


Benvolguts/es,


En aquest any I al llarg dels temps, com qualsevol altra organització, hem passat per contratemps. Per això volem fer una reflexió sobre el nostre passat, present i els projectes de futur. El primer que volem és manifestar-te el nostre agraïment per formar part d'aquesta associació, perquè gràcies a tu, la nostra força és cada cop més gran per lluitar i reivindicar els temes que encara tenim pendents. Tanmateix, volem fer arribar el nostre reconeixement a tots aquells companys, que com a col·laboradors o com a membres de la Junta Directiva, han dedicat el seu coneixement i el seu temps al desenvolupament d'aquesta associació.

Volem reflexionar sobre quina és la nostra filosofia i la nostra raó de ser. És cert que un dels principals objectius ha estat reivindicar aquells temes que consideràvem justos. Però a més d'aquesta tasca tan important, pensem que no és menys disposar d'una seu, on cadascun dels socis/es pugui venir a consultar els seus dubtes o a oferir les seves idees i suggeriments.

Aquest any, hem tractat de portar a la pràctica el lema: "que cap soci/sòcia, se sentí sol, que a ningú li manqui la informació necessària per resoldre les diferents situacions que, com a prejubilat, jubilat o desvinculat, se'ls hi pugui plantejar" Hem posat el nostre afany i ho seguirem fent en un futur. Sense ànim de ser exhaustius, volem assenyalar algunes aportacions importants que fem al barri i et recordem que és important que disposem del teu correu electrònic per fer-te arribar qualsevol informació important i urgent que pugui sorgir.

A continuació et detallem alguns dels serveis que posem a la teva disposició:

 • ASSISTÈNCIA JURÍDICA-LABORAL
 • SINERA: aquesta mútua de decessos, neix d'una iniciativa d'economia social del moviment veïnal.
 • COL·LABORACIÓ DE SERVEI ODONTOLÒGIC: que ofereix preus a l'abast de tothom.
 • PAH CIUTAT D'HOSPITALET: informació i assessorament en els casos de desnonaments.
 • SERVEI DE MEDIACIÓ: recursos per millorar el civisme i la convivència entre veïns/es.

CARTA AL SOCIO:


Apreciado socio/a,


En este año y a lo largo de los tiempos, como cualquier otra organización, hemos pasado por contratiempos. Por este motivo queremos hacer una reflexión sobre nuestro pasado, presente y proyectos de futuro. En primer lugar, queremos manifestarte nuestro agradecimiento por formar parte de esta asociación, porque gracias a ti, nuestra fuerza es cada vez más grande para luchar y reivindicar los temas que todavía están pendientes. Asimismo queremos hacer llegar nuestro reconocimiento a todos aquellos compañeros, que como colaboradores o miembros de la Junta Directiva, han dedicado sus conocimientos y su tiempo al desarrollo de esta asociación.

Queremos reflexionar sobre cuál es nuestra filosofía y nuestra razón de ser. Es cierto que uno de los principales objetivos ha sido reivindicar aquellos temes que considerábamos justos. Pero además de esta tarea tan importante, pensamos que no es menos disponer de una sede donde cada uno de los socios/as pueda venir a consultar sus dudas o a ofrecer sus ideas y sugerencias.

Este año, hemos tratado de llevar a la práctica el lema: “Que ningún socio/a se sienta solo, que no le falte la información necesaria para resolver las diferentes situaciones que como prejubilado, jubilado o desvinculado se le hayan podido plantear”. Hemos puesto todo nuestro afán y lo seguiremos haciendo en un futuro.

Si ánimo de ser exahustivos, queremos señalar algunas de las aportaciones que hacemos al barrio y te recordamos que es importante que nos facilites tu correo electrónico para hacerte llegar cualquier información importante y urgente que pueda surgir.

A continuación te detallamos algunos de los servicios que ponemos a tu disposición:

 • ASISTENCIA JURÍDICA-LABORAL
 • SINERA: esta mutua de decesos, nace de una iniciativa de economía social del movimiento vecinal.
 • COLABORACIÓN DE SERVICIO ODONTOLÓGICO: que ofrece precios al alcance de todos.
 • PAH CIUDAD DE HOSPITALET: información y asesoramiento en los casos de desahucios.
 • SERVICIO DE MEDIACIÓN:recursos para mejorar el civismo y la convivencia entre vecinos/as.