Transparència Econòmica

icono twitter icono facebook

Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc - La Torrassa


Calle Besa, nº 7-9-11 baixos
08904 - L'Hospitalet
Tel. 93-3344245

Asamblea de socios 04 abril 2017

INGRESOS

CONCEPTE

IMPORT FINAL

Quotes socis

2.100,00 €

Donatius - Aportacions Voluntàries

12,42 €

Donatius Loteries

2.627,00

Patrocinis

5.600,00 €

Subvenció Ajuntament 2021*

17.473,75 €

TOTAL INGRESOS

27.813,17 €

DESPESES

CONCEPTE

IMPORT FINAL

Material fungible

-2.210,54 €

Comunicacions

-1.459,14 €

Manteniment

-762,93 €

Assegurances

-716,90 €

Publicitat

-1.740,37 €

Transports i Missatgeria

-598,39 €

Treball Empreses Externes

-363,00 €

Altres Despeses

-664,80 €

Despeses Bancàries

-244,12 €

Personal

-18.822,12 €

TOTAL DESPESES

-27.582,31 €

SALDO EXERCICI

230,86 €

image