Transparència Econòmica

icono twitter icono facebook

Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc - La Torrassa


Calle Besa, nº 7-9-11 baixos
08904 - L'Hospitalet
Tel. 93-3344245

Asamblea de socios 04 abril 2017
Asamblea-de-socios-xerradesPRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES 2018 - REALITZAT

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE COLLBLANC - LA TORRASSA

INGRESOS 2018

PREVIST

REALITZAT

FONS PROPIS, CAMPANYES I DONACIONS

7.360,00 €

QUOTA SOCIS

1.660,00 €

1.550,32 €

Remesa acceptats

Quota efectiu

Remesa retornats

INGRESSOS CAMPANYES

500,00 €

629,00 €

LOTERIA NADAL

1.000,00 €

875,00 €

CAIXABANC

4.000,00 €

4.000,00 €

Altres donatius (abonaments i retorns)

200,00 €

25,00 €

ADMINISTRACIÓ

13.500,00 €

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT

3.500,00 €

3.500,00 €

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT B.SOCIAL

10.000,00 €

10.000,00 €

TOTAL INGRESOS

20.860,00 €

20.579,32 €

DESPESES 2018

BÀSIQUES

3.110,00 €

Despeses local, assegurança, extintors

1.100,00 €

1.148,38 €

Material Oficina i suport informatic

100,00 €

349,20 €

Despeses bancàries

230,00 €

106,09 €

Telèfon i correus

1.000,00 €

885,51 €

Publicitat

477,02 €

Despeses Campanyes

500,00 €

416,54 €

Despeses representació

100,00 €

110,00 €

Quotes federació

80,00 €

173,00 €

Altres

170,98 €

ORIENTACIÓ, BOTIGA SOLIDÀRIA …

6.950,00 €

Material informàtica

300,00 €

120,13 €

Siemens Renting

650,00 €

635,88 €

Projectes

3.500,00 €

158,25 €

Despeses botiga solidària i ajuts

2.500,00 €

2.511,19 €

SUPORT PROJECTES

10.800,00 €

Personal Associació

10.200,00 €

11.202,97 €

Serveis professionals

450,00 €

1.125,30€

TOTAL DESPESES

20.860,00 €

19.590,44 €

SALDO EXERCICI

988,88 €

image