Transparència Econòmica

icono twitter icono facebook

Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc - La Torrassa


Calle Besa, nº 7-9-11 baixos
08904 - L'Hospitalet
Tel. 93-3344245

Asamblea de socios 04 abril 2017
Asamblea-de-socios-xerrades

INGRESOS

CONCEPTE

IMPORT FINAL

Quotes dels socis o aportacions voluntàries

2.097,42 €

Subvenció Ajuntament de l'Hospitalet

18.500,00 €

Altres subvencions (especifiqueu l'organisme concedent)

Ingressos bar/similar

1.000,00 €

Patrocinis

6.025,00 €

Venda de tiquets/entradas

Inscripcions i/o quotes cursos i tallers

Altres ingressos (cal especificar-los)

TOTAL INGRESOS

27.622,42 €

DESPESES

CONCEPTE

IMPORT FINAL

Personal

15.776,61 €

Material fungible

701,02 €

Local (lloguer/hipoteca)

0,00 €

Subministrament

0,00 €

Comunicacions

1.094,94 €

Manteniment

831,90 €

Assegurances

705,41 €

Publicitat

193,60 €

Transport i missatgeria

615,00 €

Dietes

Allotjament

Viatges i desplaçaments

Treballs d'empreses externes

563,00 €

Altres despeses (cal especificar-les)

1.915,84 €

Despeses bàncaries

Despeses representació, ofrenes florals

Quotes federacions

TOTAL DESPESES

SALDO EXERCICI

988,88 €

image