Transparència Econòmica

icono twitter icono facebook

Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc - La Torrassa


Calle Besa, nº 7-9-11 baixos
08904 - L'Hospitalet
Tel. 93-3344245

Asamblea de socios 04 abril 2017
PDF

INGRESOS PREVISTOS Finançament Propi

CONCEPTE

IMPORT FINAL

Quota socis

2.000,00 €

Venda de tiquets/entradas

Inscripcions i/o quotes cursos i tallers

Altres ingresos (Patrocinis)

1.520,00 €

Subvencions Ajuntament de l'Hospitalet

13.500 €

Subvencions Generalitat de Catalunya

Subvencions Diputació de Barcelonja

Subvencions d'altres ens públics (cal especificar-les)

TOTAL INGRESOS

18.520,00 €

image

DESPESES PREVISTES

CONCEPTE

IMPORT FINAL

Personal

13.000,00 €

Material fungible

1.800,00 €

Locals (lloguers)

Subministraments (aigua,llum,gas)

Comunicacions (telêfon, internet, etc.)

1.000,00 €

Manteniment

600,00 €

Infraestructures

Assegurances

950,00 €

Publicitat i propaganda

100,00 €

Transport i missatgeria

100,00 €

Allotjament

Dietes

Viatges i desplaçaments

Treballs empreses esternes

370,00 €

Servei de confecció d'auditoria

Altres despeses (Quota FAV, Despees bancàries)

370,00 €

TOTAL DESPESES

18.520,00 €

SALDO EXERCICI

0,00 €